در مهندسی پزشکی، مدت ها از سومنوگرافی به عنوان “استاندارد طلایی ارزیابی خواب” یاد می شد؛ اما از سال 1990 به شکلی فزاینده از اکتی گراف برای ارزیابی خواب استفاده می شود. مطالعات متعددی نشان داده اند که اکتی گرافی برای تحقیقات خواب مناسب بوده و می تواند نتایجی قابل اعتماد، با دقتی بیش از 90% (در مقایسه با سومنوگرافی) ارائه دهد. این درحالی است که اکتی گراف در مقایسه با سومنوگرافی دارای مزایای زیر می باشد:

» ارزان بودن
» کاربری آسان
» امکان ثبت دراز مدت اطلاعات
» عدم مزاحمت و تداخل با زندگی روزمره بیمار

اکتی گراف معمولا به صورت یک گجت کوچک و قابل حمل ساخته شده و به دست غیرغالب بیمار بسته می شود. در این روش، برای تعیین الگوهای خواب و دوره شبانه روز ممکن است گجت برای چند هفته همراه بیمار باشد؛ لذا باید بسیار کم مصرف و تاحد امکان کوچک باشد.

 

بینا اکتی گراف

بینا اکتی گراف محصول شرکت بیناتوس پاسخی به نیاز فوق می باشد. این محصول در اندازه یک ساعت مچی ساخته شده و در عین حال بسیار کم مصرف می باشد؛ بطوری که پس از هر مرتبه شارژ کامل، تا 10 روز نیاز به شارز مجدد نخواهد داشت. همچنین، استفاده از بینا اکتی گراف بسیار اقتصادی بوده و بسیار ارزان قیمتمی باشد. یک بسته بینا اکتی گراف شامل موارد زیر می باشد:

» گجت بینا اکتی گراف
» ابزارک بیدارباش
» ابزارک راه اندازی مجدد
» کابل رابط
» شارژر
» لوح فشرده نرم افزار

نمایی از گجت بینا اکتی گراف
(راست) ابزارک بیدارباش و (چپ) نحوه اتصال ابزارک به گجت اصلی
ابزارک راه اندازی مجدد

 

ابزارک بیدارباش برای راحتی بیمار در نظر گرفته شده تا در محل هایی که به همراه داشتن گجت امکان پذیر نبوده (مانند تصویربرداری MRI) یا دشوار است (مانند هنگام استحمام)، بتواند بدون ایجاد خدشه در داده های ثبتی دستگاه، گجت را به صورت موقت باز نماید. همچنین، پس از استفاده از گجت توسط یک بیمار و تخلیه داده ها، لازم است چجت توسط ابزارک مربوطه ره اندازی مجدد شود.

برای تخلیه و مشاهده اطلاعات ثبت شده توسط گجت، یک نرم افزار ویژه توسعه داده شده و به همراه بسته محصول عرضه می شود. به کمک این نرم افزار مدیریت گجت براحتی امکان پذیر خواهد بود؛ که از آنجمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
» ایجاد پروژه جدید
» بازکردن پروژه
» نمایش وضعیت باتری
» نمایش وضعیت اتصال گجت به پورت سریال کامپیوتر
» تنظیم مجدد پارامترهای گجت (زمان، پارامتر فیلتر زمانی و …)
» دریافت اطلاعات موجود در حافظه گجت
» پاک کردن حافظه گجت
» نمایش داده های ثبت شده توسط گجت به صورت یک نمودار
» تنظیم اطلاعات ثبت شده توسط گجت در قالب یک فایل اکسل (Excel)

نمایی از نرم افزار بینا اکتی گراف
نمایش داده های ثبت شده توسط بینا اکتی گراف در قالب چارت زمانی فعالیت

 

کاربردها

از بینا اکتی گراف می توان در کابردهای زیر بهره برد:

» ارزیابی بالینی خواب
» ارزیابی خواب آلودگی روزانه
» ارزیابی چرخه شبانه روز و اختلالات آن
» بررسی اختلالات ریتم خواب و خواب آلودگی بیش از حد
» ارزیابی اثربخشی فارماکولوژیک (و سایر روش های درمانی)

 

تاییدیه ها

مراحل تایید علمی بینا اکتی گراف در حال انجام می باشد.

 

کاتالوگ ها

در ادامه کاتالوگ بینا اکتی گراف تقدیم می شود.