سامانه بیناکمپ

ثبت ورود و خروج خودروها در پارکینگ ها، کمپ های زائر، نمایشگاه ها و … . نیازمند یک سامانه مکانیزه است. بعلاوه، از آنجا که معمولا مجموعه های مذکور دارای چندین درب تردد در فواصل نسبتا دور از یکدیگر هستند، سامانه مذکور باید به صورت توزیع شده اجرا گردد. سامانه بیناکمپ پاسخی به نیاز فوق می باشد. در سامانه بیناکمپ از دوربین های بیناپلاک (BPC10) تصویربرداری استفاده شده است. سامانه بیناکمپ شامل بسته سه نرم افزاری زیر می باشد:

– » BCR: نرم افزار پلاکخوانی و ثبت تردد خودروها و همجنین، محاسبه هزینه اقامت در مجموعه پارکینگ
– » BCQ: این نرم افزار شامل رابط گرافیکی کاربر برای مشاهده و تغییر تنظیمات نرم افزارها و ارائه انواع گزارش های آماری و عملکردی می باشد.
– » پایگاه داده: برای ثبت همه اطلاعات خودروها از یک پایگاه داده برپایه MS SQL Server استفاده گردیده است.

 

معماری سامانه

سامانه بیناکمپ به صورت توزیع شده طراحی شده است. به این ترتیب که برای هر یک از لاین های تردد، یک دوربین بیناپلاک و یک کامپیوتر تابع (client) با نرم افزار BCR در نظر گرفته می شود. در صورتی که لاین های تردد دارای کاربر و کیوسک نباشند، کامپیوتر می تواند در باکس بیناپلاک قرار گیرد.

همه کامپیوترهای تابع بر بستر یک شبکه LAN به کامپیوتر سرور متصل می شوند. کلیه اطلاعات ثبت شده توسط نرم افزار BCR از طریق شبکه مذکور در پایگاه داده سامانه ثبت می شود. هریک از کامپیوترهای متصل به شبکه در صورتی که مجهز به نرم افزار BCQ باشند، قادر به ارائه سرویس های مدیریتی برای تنظیم عملکرد سامانه و همچنین، تهیه گزارش های آماری و عملکردی خواهند بود.

معماری سامانه بیناکمپ

 

ویژگی های BCR

ویژگی های نرم افزار BCR به طور خلاصه عبارت است از:

– » رابط گرافیکی با کاربری آسان
– » پلاکخوانی خودکار
– » تشخیص خودکار حضور خودرو
– » امکان ثبت کارت بارکدی یا کارت RFID
– » محاسبه هزینه اقامت خودرو در مجموعه
– » ثبت اطلاعات تردد خودروها در پایگاه داده
– » ارائه گزارش از هزینه های پرداختی توسط هر خودرو در هنگام خروج (به انضمام صورت طلب یا بدهکاری خودرو)
– » امکان جستجوی خودروها براساس شماره پلاک یا شماره کارت
– » ارائه گزارش از عملکرد مالی اپراتور در هر خروجی
– » ارائه گزارش از وضعیت تعداد خودروهای حاضر در مجموعه در هر لحظه

 

ویژگی های BCQ

– » رابط گرافیکی با کاربری آسان
– » امکان ارائه انواع گزارش های آماری و عملکردی
– » ارائه خلاصه گزارش از وضعیت تعداد خودروهای حاضر در مجموعه در هر لحظه
– » امکان تنظیم پارامترهای عملکردی سامانه بیناکمپ
– » امکان ارسال خلاصه گزارش در قالب پیامک به لیستی از شماره همراه های از پیش تعیین شده به صورت دوره ای

 

کاربردها

از سامانه بیناکمپ برای کنترل تردد و محاسبه هزینه اقامت در کمپ های زائر مشهد (کمپ های باباقدرت و غدیر) استفاده شده است. به کمک این سامانه سرعت پذیرش زائر در کمپ به 5 ثانیه کاهش یافت و مشکلات ترافیکی ناشی از صف خودروها در ورودی های کمپ به طور کامل مرتفع گردید. بعلاوه، با فرآهم شدن امکان خروج موقت خودروهاتوسط سامانه، رضایتمندی زائرین بسیار افزایش یافت.

فیلمی از عملکرد سامانه بیناکمپ (نسخه 101)

 

تاییدیه ها

عملکرد بیناکمپ در کمپ های زائر مورد تایید شهرداری مشهد قرار گرفته است.

تاییدیه شهرداری مشهد

 

کاتالوگ ها

در ادامه کاتالوگ های سامانه بیناکمپ تقدیم می شود.

   

 

مطالعه بیشتر

برای مطالعه بیشتر درباره سامانه های پلاکخوان و به طور خاص سامانه بیناپلاکخوان اسناد را زیر مشاهده نمایید:

– » بیناکمپ: سامانه مکانیزه آمارگیری و ثبت ورود و خروج خودروها در کمپ های گردشگری و زائر

– » نرم افزار ثبت ورود/خروج بیناکمپ BCR 105.xx

– » نرم افزار گزارشگیری بیناکمپ BCQ 105.xx

– » راهنمای نصب نرم افزارهای BCQ، BCR، و BCP

 

همچنین، محصولات زیر با بیناکمپ مرتبط هستند:

» نرم افزار بیناپلاکخوان

– » دوربین تصویربرداری بیناپلاک

– » بیناپلاکخوان درون خودرویی