دوربین تصویربرداری بیناپلاک

اکثر مردم تصور می کنند که برای تصویربرداری مناسب از پلاک خودرو داشتن یک دوربین با کیفیت کافی است. اما در حقیقت، تصویربرداری مناسب از پلاک در همه شرایط محیطی و تمام ساعات شبانه روز نیازمند رعایت ملاحظات دیگری نیز می باشد. به عنوان مثال، با کاهش نور محیط نسبت سیگنال به نویز سنسور تصویربرداری کاهش یافته و تصویر به شدت نویزی می شود.

یک تصویر نویزی (ناشی از نور کم محیط)

 

نورافکن مرئی یا مادون قرمز

بنابراین، باید به شیوه ای مطمئن نور صحنه در زمانی که شدت نور محیط کافی نیست تامین گردد. نورافکن های مرئی ساده ترین روش ممکن برای تامین شدت نور مورد نیاز سامانه پلاکخوانی می باشد. اما نور این نوع نورافکن ها بویژه زمانی که در مقابل خودرو قرار می گیرند می تواند مزاحم دید راننده بوده و خطر آفرین باشد. برای حل این مساله می توان از نورافکن مادون قرمز مناسب استفاده نمود تا علاوه بر تامین نور محیط، از مزاحمت نور چراغ های جلوی خودرو نیز کاسته گردد. بعلاوه، لازم است که نورافکن تنها در زمانی که نور صحنه کافی نیست روشن شده و در سایر ساعات شبانه روز به منظور صرفه جویی در توان مصرفی و افزایش عمر نورافکن خاموش گردد.

تصویر ثبت شده توسط BPC با استفاده از نورافکن مادون قرمز

 

ضرورت کنترل دما

نکته پراهمیت دوم، ضرورت گرم نمودن شیشه مقابل دوربین در هوای سرد می باشد. به عبارت دقیقتر، در هوای مرطوب یا سرد، شیشه مقابل باکس محافظ دوربین دچار بخاگرفتگی می شود. در این حالت، تصویر مات شده و کیفیت آن به شدت کاهش می یابد. برای حل این مشکل، باید شیشه مذکور به شکل مناسب گرم گردد.

 

باکس تصویربرداری بیناپلاک (BPB)

ما برای پاسخ به همه نیازهای فوق و همچنین، افزایش امنیت دوربین و تجهیزات تصویربرداری، باکس تصویربرداری بیناپلاک (Bina LPR Box) را توصیه می کنیم. مهمترین ویژگی های این محصول عبارت است از:

» دوربین (آنالوگ) با ویژگی های مناسب برای تصویربرداری از پلاک
» نورافکن مادون قرمز
» تجهزات کنترل نور محیط برای روشن/خاموش کردن خودکار نورافکن
» تجهیزات گرمایش با کنترل دمای درون باکس
» باکس ضدسرقت با استاندارد IP66

 

کاتالوگ ها

در ادامه کاتالوگ BPC تقدیم می شود.

 

مطالعه بیشتر

برای مطالعه بیشتر مقاله های را زیر مشاهده نمایید:

» نرم افزار بیناپلاکخوان