پلاکخوان درون خودرویی

از نرم افزار بیناپلاکخوان می توان برای پلاکخوانی در تصاویر ویدیویی استفاده نمود. به طور خاص، این نرم افزار به دلیل ویژگی های مناسبی چون:

» سرعت پردازش مناسب (بیش از سه تصویر در ثانیه)
» تشخیص چند پلاک در یک تصویر
» دقت بالا در تشخیص خودکار خودرو در صحنه (مستقل از OCR)

انتخاب مناسبی برای توسعه یک پلاکخوان درون خودرویی می باشد. در سامانه پلاکخوان درون خودرویی، می توان دوربین را بر روی باربند، کاپوت جلو یا صندوق عقب خودرو نصب نمود. همچنین، استفاده از یک دوربین PTZ در این نوع سامانه ها توصیه می شود.

 

کاتالوگ

در ادامه کاتالوگ سامانه بیناپلاکخوان (مدل درون خودرویی) تقدیم می شود.

مطالعه بیشتر

برای مطالعه بیشتر مقاله های را زیر مشاهده نمایید:

» نرم افزار بیناپلاکخوان