بیناواسنج

بیناواسنج نرم افزاری برای واسنجی (calibration) پارامترهای ذاتی (شامل فاصله کانونی و مرکز اپتیکی) دوربین های اپتیکی و همچنین، محاسبه پارامترهای اعوجاجات لنز (اعوجاجات شعاعی و محوری) می باشد. در این نرم افزار از روش صفحات غیرموازی و شاخص شطرنجی برای واسنجی دوربین استفاده شده است.

صفحه شاخص شطرنجی در زوایا و فواصل مختلف

 

الگوریتم بهینه سازی در این نرم افزار برای لنزهای با فاصله کانونی زیاد بهینه گردیده تا همگرایی آن تضمین گردد. بعلاوه، ماژول ویژه ای برای تصحیح خطای محاسباتی مربوط به فاصله کانونی در نظر گرفته شده است. همچنین، نرم افزار قادر به تشخیص خودکار صفحه شاخص در تصویر (علاوه بر روش دستی) نیز می باشد. همچنین، یک کتابخانه از توابع به زبان C برای ارتباط با نرم افزار نیز توسعه داده شده است؛ به طوری که می توان همه مراحل تصویربرداری، کالیبراسیون و ذخیره نتایج را از خارح نرم افزار کنترل نمود.

نمایی از نرم افزار بیناویدیو و ابزار گوشه نگاری آن

 

در نهایت، یکی از مهمترین ویژگی های بیناواسنج امکان اندازه گیری فاصله و تغییر زاویه شاخص صفحه شطرنجی در تصویر می باشد. از این قابلیت می توان برای فاصله و زاویه سنجی در کاربردهای صنعتی سود برد. همچین، پس از فرآیند واسنجی، با استفاده از اطلاعات ارایه شده توسط بیناواسنج، می توان اعوجاجات شعاعی و محوری لنز را به آسانی جبرانسازی نمود. به عنوان مثال، برای این منظور کافی است اطلاعات کالیبراسیون را در نرم افزار بیناویدیو وارد نمایید.

(راست) تصویر خام دریافتی از دوربین و (چپ) تصویر ارائه شده توسط بیناویدیو پس از خذف اعوجاجات لنز

 

کاربردها

از بیناواسنج برای کالیبراسیون دوربین و گند محافظ شیشه ای (dome) مقابل آن و همچنین زاویه سنجی در یکی از صنایع کشور استفاده شده است.

نمایی از ابزار عمق (فاصله) سنجی در نرم افزار بیناواسنج

 

کاتالوگ ها

در ادامه کاتالوگ سامانه بیناواسنج تقدیم می شود.

 

مطالعه بیشتر

برای مطالعه بیشتر درباره نرم افزار بیناواسنج مقاله (های) را زیر مشاهده نمایید:

– » بیناواسنج (راهنمای کاربری)

 

همچنین، محصولات زیر با نرم افزار بیناپلاکخوان مرتبط هستند:

– » دوربین تصویربرداری بیناپلاک