بیناجوش

سامانه بیناجوش به منظور هدایت خودکار المنت جوشکاری در دستگاه نورد مارپیچی طراحی شده است. در این دستگاه، ورقه‌های فلزی به صورت مارپیچ خم شده و سپس درز بین ورق‌ها جوشکاری می‌گردد تا لوله‌هایی بسیار قطور بدست آید.

دستگاه نورد مارپیچ
المنت جوش

 

 

   

مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که دستگاه نورد با جابجا نمودن لوله سعی دارد لبه‌های ورق فلزی را در کنار هم قرار دهد. زیرا در این حالت، المان جوش از روی درز خارج می‌شود. برای حل این مشکل، در روش سنتی، با استفاده از یک نورافکن و دوربین درز جوش در تصویر مشخص گردیده و کاربر با جابجا نمودن المان جوش (با استفاده از ارابه متحرک آن) المان را بر روی درز جوش باز می‌گرداند.

دوربین و نورافکن نظارت بر درز جوش
المنت جوش و ارابه متحرک آن

 

 

 

   

در سامانه بیناجوش وظیفه کنترل موقعیت المان جوش به صورت خودکار و با پردازش تصاویر دریافتی از دوربین انجام می‌شود. به این ترتیب علاوه بر حذف وظیفه طاقت فرسای کنترل دستی، کیفیت و یکنواختی جوش افزایش یافته است.

نرم افزار بیناجوش
تصویر ثبت شده توسط دوربین از درز جوش

 

 

 

 

 

   

کاربردها

از سامانه بیناجوش برای هدایت دستگاه جوش ماپیچ در کارخانه ایران اسپیرال اصفهان استفاده شده است.

فیلمی از عملکرد بیناجوش در کارخانه ایران اسپیرال

 

کاتالوگ ها

در ادامه کاتالوگ سامانه بیناجوش تقدیم می شود.