بینایی کامپیوتری

از بدو تاسیس شرکت تاکنون، بخش بزرگی از فعالیت های شرکت بیناتوس معطوف به طراحی و توسعه سامانه های مبتنی بر بینایی کامپیوتری بوده است. اولین محصولات شرکت (در حوزه سامانه های حمل و نقل هوشمند مبتنی بر بینایی کامپیوتری) عبارتند از:

» بیناپلاکخوان
» بیناپلاکخوان درون خودرویی
» بیناکمپ
» دوربین بیناپلاک

 

همچنین، از دیگر فعالیت های پژوهشی جاری ما می توان به طراحی و توسعه سامانه های فاصله سنج و سرعت سنج به شرح زیر اشاره نمود:

» بینافاصله سنج
 » بینا سرعت سنج

در نمونه اولیه سرعت سنج ساخته شده، از بینایی استریو برای سرعت سنجی استفاده شده است. اما تحقیقات ما به منظور طراحی و توسعه سرعت سنجی مبتنی بر تنها یک دوربین همچنان ادامه دارد.

 

در حوزه بخش بندی و پردازش تصاویر هوایی شهری نیز فعالیت های پژوهشی خوبی در شرکت انجام شده است. نرم افزار بیناشهر حاصل تحقیقات مذکور تاکنون بوده است. در این نرم افزار در حال حاضر امکان تشخیص خودکار نواحی پوشش گیاهی فرآهم شده است. همچنین، طراحی های مربوط به تشخیص نواحی سایه، جاده و ساختمان نیز به سرانجام رسیده که در آینده ای نزدیک به نرم افزار مذکور اضافه خواهد شد.

 

همچنین، ما در پروژه ای دیگر، بنا به سفارش یکی از صنایع برتر کشور، اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه جستجو و ره گیری هدف در تصاویر ویدیویی هوایی پرداختیم. نرم افزار سامانه اخیر بر روی کامپیوتر PC (سیستم عامل های ویندوز و لینوکس)، کامپیوتر صنعتی Tiny 4412 (تحت سیستم عامل اندروید) و بورد پردازنده +TI 6455 (تحت محیط برنامه نویسی TI Code Composer) پیاده سازی شده است. با توجه به درخواست صنعت مذکور، جزئیات طرح مذکور محفوظ می باشد.