تصویربرداری پزشکی

اگرچه ادوات تصویربرداری پزشکی در دانش پزشکی نوین نقشی غیرقابل انکار دارند؛ اما متاسفانه دانش فنی موجود در کشور در این حوزه بسیار محدود می باشد. بر این اساس، یکی از مهمترین اهداف شرکت بیناتوس طراحی و توسعه دستگاه های تصویربرداری پزشکی می باشد. به دلیل دشواری کار، هنوز راه بسیار طولانی برای دستیابی به هدف اخیر در مقابل ماست. در حال حاضر، مهمترین موضوعات پژوهشی فعال در شرکت عبارت است از:

– » بهبود و افزایش سرعت پردازش های بازسازی تصاویر MRI با استفاده از مفاهیم حسگری فشرده (compressed sensing)
– » طراحی و ساخت اولین پنل دیجیتال رادیولوژی بومی
– » نمونه سازی یک اسکنر MRI رومیزی
– » طراحی و نمونه سازی دستگاه تصویربرداری رادیولوژی با
– » طراحی و توسعه اولین نرم افزار بومی ایجاد تصاویر fMRI
– » طراحی و توسعه اولین نرم افزار تصویربرداری توموسنتز (tomosynthesis) از پستان